Helsædswrap/grønkorn

 

For at give vores græsmarker den bedste start, sår vi normalt korn/havre med græsudlæg det første år. For at undgå sprøjtning, tages det ofte som helsæd eller grønkorn inden kornet er helt modent. Helsæd er derfor en blanding af en kornmark og en græsmark. Der er ofte en stor foderværdi i helsæd, da kornet på høsttidspunktet bærer mange færdig udviklede kerner. Kernerne er ikke hårde når det høstes på den rigtige tid og dermed mulige for dyrene at udnytte. Helsæd er velegnet til dyr, der skal optage meget foder via grovfoder eller som trænger til at trives. Græsudlægget er normalt Horse max 60 s eller horse max 62, nogle gange tilsat lucerne. Helsæd er normalt lidt fugtig, men igen for at kerner og bygstrå er nemmere for dyret at omsætte end hvis det var helt tørt. Vi har ikke nødvendigvis dette produkt hvert år.