Hø, Halm, Wrap og Landbrugsarbejde

Teamet bag Foderladen

Henrik Gammelgaard

Formand/igangsætter

Annette Johansen

Webmaster og traktorfører

Preben Johansen

Mekaniker, pressermand og erfaring

Jens Erik Gammelgaard

Traktorfører, konsulent og erfaring.

Dyrene kalder på Foderladens baller

Kasper ”knold” Sørensen

Pressermand, samt div. Arbejde i foderladen

Lillian Johansen

Madmor og

Børnepasser

 

Anette Gammelgaard

Småballe slæber, pelsdyrs jæger(muldvarpe jæger) og traktorfører

Anders Bækgaard Christensen

Alias: ABC aben

Pressermann og traktorfører